ԷԿՈԹԻՄ ՀԿ-ն հիմնվել է 1995թ. փետրվարին, գրանցվել է 1995թ. մայիսի 5-ին,
վերագրանցվել է 2000թ. դեկտեմբերի 11-ին,
նոր խմբագրությամբ վերագրանցվել է 2005թ. հունիսի 23-ին:
Գրանցման վկայականը (N 03A069129) թարմացվել է 13.10.2016թ.


Կազմակերպության ղեկավար մարմին` Խորհուրդ
    Կազմակերպության խորհուրդի անդամներ՝
  1. Արտաշես Սարգսյան (խորհուրդի անդամ և կազմակերպության նախագահ)
  2. Ռոբերտ Խարազյան (խորհուրդի անդամ)
  3. Վահան Ծատրյան (խորհուրդի անդամ)
  4. Արմեն Ադիլխանյան (խորհուրդի անդամ)

Կազմակերպությունը անդամակցում է հետևյալ ՀԿ-ցանցերին`

Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության Ֆորում   ԱլԳ ՔՀֆ

ԱլԳ ՔՀֆ Հայաստանի Ազգային Պլատֆորմ   ԱլԳ ՔՀֆ ՀԱՊ

Կայուն Էներգետիկայի Միջազգային Ցանց (INFORSE Դանիա

Citizens United for Renewable Energy and Sustainability (CURES), Գերմանիա

Climate Action Network Europe CAN EUROPE

Եվրոպական Փոքր Հիդրոէլեկտրոկայանների
Ասոցիացիա (ESHA), Բելգիա (Ասոցիատիվ)


Կապ՝ ecoteam.ngo@gmail.com