ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ


<ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2021-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: Ստորագրման ամսաթիվը 13.05.2021. Պաշտոնական հրապարակման օրը 14.05.2021     Ներբեռնել PDF

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ՓԱՐԻԶՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՆԵՐՔՈ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: Ստորագրման ամսաթիվը 22 ապրիլի 2021 թվականի N 610-Լ:     Ներբեռնել PDF

ՀՀ, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի ներքո: ՄԱԶԾ Հայաստան, 2021թ., 129 էջ:

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ։Երևան, ՄԱԶԾ Հայաստան, 2020թ., 261 էջ:     Ներբեռնել PDF

Fourth National Communication on Climate Change. Yerevan․ UNDP Armenia, 2020.- 213p.     Download PDF Eng

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿԱՄՅԱ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԵԿՈՒՅՑ: Երևան, 2018թ., 115 էջ:     Ներբեռնել PDF

Armenia’s Second Biennial Update Report on Climate Change Yerevan (2018), 97 p.    Download PDF Eng