01.14.2021. Կառավարությունն հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրին (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցին:  https://www.facebook.com/MinistryTerritorialAdministrationInfrastructureRA/posts/1666153633557702

Ծրագիր     Ծրագիր-ժամանակացույց