Աշխատանքները կատարվել են 2014-2018թթ.
Ա. Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիայի
Լազերային տեղամասում


Հեբր-1Ա լազերային համալիր, HTML file

Հեբր-1Ա» լազերային համալիր, PDF file

Ա. Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիայի լազերային տեղամասում տեղադրված մոտ 1կՎտ հզորությամբ Հեբր-1Ա տեխնոլոգիական լազերային համալիրի օգնությամբ 5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղի լազերային հատում (տեղադրված է   You Tube-ում)

https://youtu.be/WAMwJM0nAiA (open new window)

https://youtu.be/SuWPNofajik (open new window)