Կազմակերպության իրավաբանական
և փոստային հասցեն՝

Հայաստան, 0001, ք.Երևան,
Աբովյան փ. 22ա բն.53


Էլ-փոստ՝

ecoteam.ngo@gmail.com;
arta.sargsyan@gmail.com


Ինտերնետ կայք՝

http://www.ecoteam-armenia.org

http://users.freenet.am/~ecoteam/